Psykoterapi InnerLife

07.01.2020

Noen ganger oppleves livets vei både lys, glad og full av spennende møter rundt neste sving. Kanskje ønsker du deg på denne vei mer innsikt, økt selvinnsikt og en dypere bevissthet?

Livets landevei kan også oppleves kronglete, bratt, mørk, svingete og med grøfter det kan være vanskelig å komme opp fra.


Da kan det være godt å unne seg en medvandrer ved sin side for en stund. Ønsker du å ta noen skritt- Jeg går gjerne veien med deg,  tilstede når du trenger det med en varsom og ivaretakende støtte i møte med smerten og gleden i ditt tempo og hjelpe deg til å se bakenfor og mulighetene igjen.

Et sted der inne finnes latteren og livsgleden fortsatt intakt.

Et sted der inne finnes kraften til å omskape ditt liv.


Det er på det indre nivået av psyken som vi kaller for Selvet, at et menneske kan gjenfinne en dypere mening og retning for sitt liv og da må kroppen også med. Når vi er syke, sliter følelsesmessig eller lengter etter større egenverdi, trenger vi å se innover i oss selv for å forløse det som hindrer vår livsutfoldelse.


En terapi time består av et samarbeid mellom oss, der jeg guider og gjør deg oppmerksom, med det er du som eier din historie og dine lengsler, og du som har ressursene og livskraften i deg til å åpne for ny bevissthet. 

En terapitime kan bestå av kun samtale der vi sammen er nysgjerrige og utforsker hva du ønsker for deg selv, hva som eventuelt driver dine symptomer som angst etc. og hva som sperrer for at du ikke har det slik du ønsker deg å ha det slik at vi kan arbeide med det. 

Vi kan også samtale mens du får berøring enten det er sittende i stolen eller liggende på behandlingsbenk der jeg har ulike metoder både for jording, avspenning, dypere kontakt med kroppen, trygge kroppen, forløse følelser, bearbeide minner som kroppen husker. 

For en dypere avspenning og mulighet for å møte psyken på en åpnere måte, kan du også motta InnerLife massasje før og eventuelt under samtale. Vi finner sammen ut av hva som passer for deg for den enkelte time. Av ulike grunner synes mange at berøring er vanskelig å motta og kroppen spenner seg bare på tanken. Kroppen er likevel med i terapiforløpet gjennom metoder i samtalen uten å motta fysisk berøring.