NAT Nevro Affective Touch

04.01.2020

When there are no words, when words are not enough, or when words get in the way…

              Metoder som kan hjelpe til med blant annet å løse opp i tilknytningstraumer og tidlige emosjonelle og relasjonelle traumer.

NevroAffektiv Berøring

Hvorfor er berøring så viktig?

Berøring er grunnlaget for vår relasjonelle erfaring. Vitenskap har vist at inntonet, varsom berøring er fundamentalt viktig for vår normale hjerneutvikling, så vel som for vår emosjonelle og kognitive utvikling.

NeuroAffective Touch® er en profesjonell somatisk trening som introduserer psykoterapeuter og kroppsorienterte terapeuter til berøring som en aktiv integrering mellom kropp og sinn.

Treningen fokuserer på tilknytning, emosjonelle og relasjonelle sår/brudd som ikke så lett kan bli møtt med kognitive verbale verktøy.

NeuroAffective Touch® ble utviklet av dr. Aline LaPierre, kliniker, forfatter, lærer og Visepresident i United States Association of Body Psychotherapy (USABP).


Ta kontakt med oss