InnerLife Tantrisk massasje

01.01.2020

"Vi forbinder din erotiske livskraft til hjertet"

Linker til video der du får mer utfyllende informasjon og kan se utførelse av InnerLife tantrisk massasje.

InnerLife Tantrisk Massasje tillater den erotiske livskraften å stige fra bunnen av kroppen til hjertet og videre til hypofysen, din sjette sans, klart adskilt fra seksuelle fantasier og begjær. Gradvis kjenner du en dansende og stimulerende livsenergi utfolde seg i kroppen din. Omgitt av stillhet og terapeutens trygghet kan du uforstyrret nyte din egen kropp og tilværelse. For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i en selv. Ved å åpne deg for ditt indre på denne måten, frembringes hormoner som fjerner avstanden du har til din egen kropp og til andre mennesker. Både den som gir og mottar massasjen blir forbundet til sin egen erotiske livskraft, som gjør at møtet mellom dere skjer på en berørende og helt naturlig måte. Det er i opplevelsen av kroppens erotiske livskraft, at du møter et annet menneske på et dypere, eksistensielt plan. 

Shalini Lind

InnerLife Tantrisk Massasje er et tilbud til deg som vil utforske din evne til nytelse og sensualitet i sammenheng med egenutvikling.

Formålet med InnerLife Tantrisk Massasje er å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft på en måte som gjør kroppen din verdifull og verdig. Du lærer å motta massasjen med sine lange, rolige og sensuelle strøk, på en slik måte at du avkobler nytelsen fra tanken på sex og i stedet får oppleve hva som skjer I DEG når energien stiger til hjertet.

I InnerLife Tantrisk Massasje skaper terapeuten en trygg atmosfære basert på dyp respekt, åpenhet og nærvær. Slik gis du muligheten til å kjenne at nytelse, intimitet og lidenskap er livskrefter som kan rettes ut mot livet selv.

Klienter som har mottatt massasjen en tid kan fortelle at de opplever en helt annen nærhet til seg selv, til andre og universet vi lever i. De lar seg lettere berøre og opplever økt livsglede, mening og verdighet.


Vi gjør oppmerksom på at InnerLife Tantrisk Massasje ikke er seksuelt orientert!! Dette er ikke en seksuell massasje, terapeuten er ikke naken og det er ikke massasje på penis. Dette er heller ikke for deg som ønsker å ha ditt fokus på underlivet under massasjen.


Ta kontakt med oss