TARA Approach

03.01.2020

TARA-metoden er en energibehandling som opprinnelig kommer fra Japan under navnet Jin Shin. Den er videreutviklet og tilpasset en vestlig forståelse med moderne kunnskap om blant annet hjernens fungering og nervesystemets reaksjoner på traumer og psykiske belastninger. Jeg følger utdanning hos den amerikanske nevropsykologen Stephanie Mines som har skapt denne syntesen av gammel og ny kunnskap.

Tara står for: Tools for Awakening Resources and Awareness.

Når jeg bruker TARA berører jeg helt lett med min hånd eller mine fingertupper på ulike punkter på din kropp og kan på den måten skape større sirkulasjon mellom punktene. Jeg gir punktene i en bestemt rekkefølge som kalles en flow. Hver flow har sin påvirkning.