Bevisste foreldre

01.01.2020

Bevisste foreldre

veiledning for foreldre eller andre med relasjon til barn

Foreldreveiledning og egenterapi går ofte hånd i hånd. Mange som kommer til meg ønsker råd og veiledning i forhold til sine barn, men samtidig ønsker å se på det som trigger i dem selv. Å oppdra barn setter i gang mange triggere både verdi og følelsesmessig. 

Mange ønsker at jeg skal snakke med barnet for å "fikse barnet" slik at det blir lettere å ha med å gjøre, bli mindre frustrerte, gjøre hva de får beskjed om, ha mindre engstelse, være tryggere og mindre sjenerte, slutte med bleie, sove bedre,  kvitte seg med sorg osv. 

Da det er dere som foreldre som er med barnet den største av tiden og de som virkelig kan hjelpe barnet gjennom det som er vanskelig og utfordrende, starter vi samtalen med dere og gir veiledning i forhold til tema og det som kommer frem, slik at dere i møte med barnet kan skape de forandringer som trengs.Bevisste foreldre holder også kurs og kan leies inn av alle som vil formidle om barn og barneoppragelse som barnevern, homestart, kirken, barseltreff, barnehager, foreldremøter osv.

Ved å bli mer bevisst egen «oppdrager «stil og se hvordan relasjonen påvirker barnet og barnets selvfølelse, betydningen av hva du gjør og hvordan du gjør det, har barnet blant annet større mulighet til å bevare sin identitet og leve ut sine kvaliteter, lære seg samarbeid, leve ut og med empati, bedre selvfølelse, finne egen motivasjon innenfra, lære seg å leve med og takle sine følelser som det vil ha stor nytte av resten av livet.

Bevisste foreldre ønsker å nå ut til både dere som ikke har de store konfliktene i hverdagen, men som er levende opptatt av relasjon til barn og som ser verdien i å bli mer bevisst og dere som også opplever mer eller mindre av store og små utfordringer. Det er tøft for foreldre når barna strever og det er samtidig vanskelig å være barn med foreldre som strever.

Mye er forbundet med skam og skyld og dårlig samvittighet. Mange kvier seg også for å søke hjelp. Hos bevisste foreldre møter du en ikke - dømmende holdning og som ser på barnet, foreldrene og familien som en helhet. Som Jesper Juul sier «veiledning av foreldre handler ikke om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring».

Noen av mine veiledere og utdannelse er hos blant andre:

Jesper Juul, Hedvig Montgomery og Institutt for Psykologisk rådgivning (IPR)Ta kontakt med oss