Ditt indre liv 

din livskraft og styrke

Bestilling

gjøres på epost eller SMS:

E-post:  epost@dittindreliv.no
Telefonnummer: (+47) 99649457

Øst-Vest klinikken 

Helgerødgaten 36, Moss (Jeløy)

Her kan du få time mandager og fredager. 

En kroppslig og psykologisk tilnærming

for å løse opp i og bearbeide nye og gamle traumer/sår/smerte,

og for å komme i kontakt med de indre verdier/egenskaper og livskraften som aldri har forsvunnet, men venter på å få komme frem igjen og gir tilgang til ny bevissthet.

Det kognitive alene er ikke alltid i stand til å hjelpe en person ut av fastlåste situasjoner.

Kropps og verdiorientert psykoterapi

inkluderer hele mennesket

kropp, det mentale, de indre verdier

body mind spirit


Traumeterapi

Massasje

Terapi og veiledning

Foreldreveiledning

Ditt indre liv har erfaring innen

Angst, depresjon, PTSD, fastlåsthet, konflikter, tungsinn, aggresjon, utmattelse, traumer, stress, psykisk smerte, veivalg, utforske egne behov, regulering av nervesystemet, vanskelige relasjoner, sorg, samlivsproblematikk/parforhold, utfordringer innen kjærlighet, foreldre og barn relasjon, veilede foreldre der barn har det vanskelig, barndomssår, bevisthetsutvidelse, selvfølelse, selvkritikk, vanskelige følelser, tomhet og meningsløshet, skam, redsel, avspenning og ro, øke toleransevinduet, hjelp til å romme livet slik det er av både smerte og glede.


En omsorgsfull og kjærlig massasje som kan gi blant annet avspenning, nærvær, glede og økt bevissthet.

Indre og ytre virkelighet


Vi lever i en tid der det stilles store krav av oss på mange fronter, et høyt samfunnstempo, mange ytre forventninger, vi oppfordres stadig til å tenke positivt, og det vrimler av mange tilbud og fristelser. Da kan det være nødvendig med et pusterom, en mulighet til å vandre innover i eget indre liv, hvordan ønsker jeg egentlig å leve mitt liv?

Alle har vi med oss bagasje av små og store traumer, sår, erfaringer og opplevelser som preger oss. Vi har også "arvet" måter å tenke og være på som ofte styrer våre liv ,uten at vi en gang er klar over det. Vi tilegner oss ytre påvirkning fra miljøet og kulturen rundt oss. Det virker tilsynelatende hensiktsmessig, men det er ikke alltid disse påvirkningene styrer oss i den retning som er best for oss og som støtter oss i å være den vi virkelig er. Som barn måtte vi kanskje tilegne bestemte måter å tenke på eller være på som var helt nødvendig den gang i de omgivelsene vi var avhengig av. Dette barnlige tankesettet som ble dannet i tidlig utvikling, vil ikke lenger fungere på en god måte i voksenlivet. Likevel sitter dette tankesettet/væremåten så godt ankret i oss, som en refleks også i voksenlivet selv om vi mentalt kan forstå at det ikke lenger gagner å tenke på denne måten.

Vi kommer mange ganger til et punkt i voksen alder der vårt indre begynner å rope. Ofte igangsettes det av sykdom, kriser, depresjon, manglende energi, frustrasjon, manglende livsglede og egenverd- men kun for å hjelpe deg til å finne tilbake til den DU egentlig er og hjelpe deg til å være mer av deg selv og leve ut dine egne indre verdier og kvaliteter igjen.

Det som er ubevisst kan være vanskelig å oppdage og vi lever det samme mønster, uten å se noen løsning. Det er også vanskelig å gi slipp på tanker og forestillinger pga redsel for hva andre vil mene, samtidig som det er grusomt smertefullt å beholde disse forestillingene og tankene vi har om oss selv og vårt liv.

"kanskje livets største utfordring er å bygge bro mellom din indre og ytre virkelighet" ( Lisbeth Lind, grunder av Innerlife terapi)


Bestill time