DITT INDRE LIV - Elisabet

Bevisste foreldre

Bevisste foreldre ønsker gjennom blant annet Lisbeth Linds og Jesper Juuls filosofi

å gi foreldre eller andre med relasjon til barn som f.eks. arbeider i skole, barnehage,fritidsaktiviteter etc. å bli mer bevisst!


Vit hva du gjør og hvordan det påvirker. 
Ved å bli mer bevisstegen «oppdrager «stil og se hvordan relasjonen påvirker barnet og barnets selvfølelse, betydningen av hva du gjør og hvordan du gjør det, har barnet blant annet  større mulighet til å bevare sin identitet og leve ut sine kvaliteter, lære seg samarbeid, leve ut og med empati, bedre selvfølelse, finne egen motivasjon innenfra, lære seg å leve med og takle sine følelser som det vil ha stor nytte av resten av livet.

Foreldre som er personlige og trygge, både kjenner og viser seg tydeligere og tryggere for barnet.

Bevisste foreldre ønsker å nå ut til bådedere som ikke har de store konfliktene i hverdagen, men som er levende opptatt av relasjon til barn og som ser verdien i å bli mer bevisstogtil dere som også opplever mer eller mindre av store og små utfordringer.Det er tøft for foreldre når barna strever og det er samtidig vanskelig å være barn med foreldre som strever. 

Mye er forbundet med skam og skyld og dårlig samvittighet. Mange kvier seg også for å søke hjelp. Hos bevisste foreldre møter du en ikke – dømmende holdning og som ser på barnet, foreldrene og familien som en helhet. Som Jesper Juul sier «veiledning av foreldre handler ikke om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring».


De aller fleste av mine voksne klienter, bærer på sår fra barndommen som påvirker de også i voksen alder. Ikke fordi de har hatt en "dårlig" barndom, men med foreldre og omsorgspersoner rundt som har gjort så godt de har kunnet, men har manglet denne kunnskapen. De fleste kjenner mangel på å føle seg sett, hørt, anerkjent og forstått. Veldig mange har dårlig selvfølelse/mangel på verdighet og ofte enten vondt eller skamfullt forhold til sine følelser, og andre har ikke lenger kontakt med sine for er vant med å kontrollere de eller skyve de vekk. Gjennom bevisste foreldre ønsker jeg å gi de kommende barn en større mulighet til å bevare mer av seg selv.