DITT INDRE LIV - Elisabet
Et sted der inne finnes latteren og livsgleden inntakt. 
Et sted der inne finnes kraften til å omskape ditt liv.
 
Vi lever i en tid der det stilles store krav av oss på mange fronter, et høyt samfunnstempo, mange ytre forventninger, vi oppfordres stadig til å tenke positivt, og det vrimler av mange tilbud og fristelser. Da kan det være nødvendig med et pusterom, en mulighet til å vandre innover i eget indre liv, hvordan ønsker jeg egentlig å leve mitt liv?
 
 
Alle har vi med oss baggasje av små og store traumer, erfaringer og opplevelser som preger oss. Vi har også "arvet" måter å tenke og være på som ofte styrer våre liv ,uten at vi en gang er klar over det. Vi tilegner oss ytre påvirkning fra miljøet og kulturen rundt oss. Det virker tilsynelatende hensiktsmessig, men det er ikke alltid disse påvirkningene styrer oss i den retning som er best for oss og som støtter oss i å være den vi virkelig er.
 
Men det har vært nødvendig å tilpasse seg som rene overlevelsesstrategier. Vi beskytter oss fra tidlig barnsbein av bak ulike masker. Og dette har vært helt nødvendig.
 
Men så kommer vi til et punkt i voksen alder der vårt indre begynner å rope. Ofte ignagsettes det av sykdom, kriser, depresjon, manglende energi, frustrasjon, manglende livsglede og egenverd- men kun for å hjelpe deg til å finne tilbake til den DU egentlig er og hjelpe deg til å være mer av deg selv og leve ut dine egne indre verdier og kvaliteter.
 
Det som er ubevisst kan være vanskelig å oppdage og vi lever det samme mønster, uten å se noen løsning. Det er også vanskelig å gi slipp på tanker og forestillinger pga redsel for hva andre vil mene, samtidig som det er grusomt smertefullt å beholde disse forestillingene og tankene vi har om oss selv og vårt liv.
 
 
 
"kanskje livets største utfordring er å bygge bro mellom din indre og ytre virkelighet" ( Lisbeth Lind, grunder av Innerlife terapi)