DITT INDRE LIV - Elisabet
          
Noen ganger oppleves livets vei både glad, lys og full av spennende møter rundt neste sving. Kanskje ønsker du deg på denne vei mer innsikt, økt selvinnsikt og en dypere bevissthet?
 
 
Livets landevei kan oppleves krunglete, bratt, mørk, svingete og med grøfter det kan være vanskelig å komme opp fra.
 
 
 
 
 
 
Da kan det være godt å unne seg en medvandrer ved sin side for en stund.
En som går veien med deg, som er tilstede når du trenger det med en varsom og ivaretakende støtte i møte med smerten i ditt tempo og hjelpe deg til å se bakenfor og mulighetene igjen.
 
Et sted der inne finnes latteren og livsgleden fortsatt inntakt.
Et sted der inne finnes kraften til å omskape ditt liv.
 
                                       
 Ønsker du en medvandrer for en stund?