DITT INDRE LIV - Elisabet
 
 


 
Ønsker du en guidet meditasjon
 
 
 
 
 

Ønsker du å lære om følelsenes betydning og om projeksjoner?  
 


 
Din indre livssyklus/auragram:
Lær å samarbeide med dine indre livskrefter!
Hvis du er nysgjerrig eller åpen for at mennesket har et energifelt rundt kroppen som avspeiler din psyke, da vil "din indre Livssyklus" være interessant for deg.
Syklusen er et datakart, utregnet etter dine fødselsdata, som viser hvilke psykiske livskrefter som fra dag til dag blir aktivisert i ditt indre. Med din personlige syklus/auragram har du nå  en mulighet til å fordype deg i din indre virkelighet på en helt ny og langt mer nøyaktig måte enn noen gang tidligere. Du kan lære den grunnleggende oppbyggingen av Din indre Livssyklus, hvordan du kan følge den dag for dag - og ikke minst hva den sier om deg. Temaer syklusen forteller deg om:
Ditt indre Livsmønster, Kvalitetene som søker deg, Følelser, Smerten som kilde til livsendring, Hjelp til å gjennomskue dine masker, Hverdagens livspotensiale.
 
Ta kontakt!
                       du har en berikende reise foran deg
 
              99 64 94 57 elisabet@dittindreliv.no